Camellia sas. 'Maiden's Blush'

Camellia sas.
C5 50-60 cm

Camellia sas. 'Maiden's Blush'

Camellia sas.
C5 50-60 cm