Kalmia lat. 'Big Boy'

Kalmia lat.
C4 25-30 cm

Kalmia lat. 'Big Boy'

Kalmia lat.
C4 25-30 cm