Kalmia lat. 'Ginkona'

Kalmia lat.
C6,5 40-50 cm

Kalmia lat. 'Ginkona'

Kalmia lat.
C6,5 40-50 cm