Kalmia lat. 'Nani'

Kalmia lat.
C6,5 30-40 cm

Kalmia lat. 'Nani'

Kalmia lat.
C6,5 30-40 cm