Kalmia lat. 'Ostbo Red'

Kalmia lat.
C4 25-30 cm

Kalmia lat. 'Ostbo Red'

Kalmia lat.
C4 25-30 cm